Regler

REGLER


HUB är ett test av din förmåga att klara dig själv. Du ska vara självförsörjande mellan stationerna, vilket innebär att du inte får ta emot hjälp som inte är allmänt tillgänglig. Däremot får du använda offentliga toaletter, vattenkranar, affärer, fik och annat som finns öppet längs vägen. Vi kommer att lista de viktigaste av dessa på vår googlekarta - men ger inga garantier för att allt är fullständigt korrekt och det kommer abslout inte att vara fullständigt. Otillbörlig hjälp utifrån eller nedskräpning bestraffas med diskvalifikation. 


Vi snitslar heller inte banan, du kommer att få karta med en detaljerad banbeskrivning, och du får även använda GPS, googlekarta och vad annat du finner lämpligt i termer av teknik. I det stora hela ska du röra dig mot söder och hålla havet till höger om dig. Vi håller koll på er på livespårningen, som även den går att använda som navigationshjälp. Springer du fel förväntas du ta närmaste möjliga väg tillbaka till banan igen. Alla felspring som kan betraktas som genvägar bestraffas med tidstillägg eller diskvalifiation.


Det finns ingen obligatorisk utrustning. Vi utgår ifrån att du i och med att du anmäler dig till HUB är en erfaren traillöpare som förstår att tänka på din egen säkerhet. Kom inte till oss och gnäll om du blir trött, frusen, väggar eller trampar snett och inte har rätt grejor med. 


Som alltid när du vistas i svensk natur gäller allemansrätten. Nyckelorden är 'inte störa - inte förstöra'. Du passerar igenom flertalet hagmarker med boskap, ta det försiktigt kring dessa och skräm inte upp flockar. Se alltid till att stänga grindar och bommar bakom dig, även om du vet att du har löpare bakom - annars kommer inte sista löpare att veta att det finns en grind att stänga. 


Det finns minst ett vad och två regelrätta simpassager längs banan. Ut till Galtabäcksskär (etapp 4) är vattnet normalt maximalt knädjupt. Suseån (etapp 5) och Fylleån (etapp 6) saknar broar väster om motorvägen och simmas. Det är mindre än 20 meter och varken kallt eller strömt i augusti. Vid extremt lågt vatten kan man vada genom att gå i en vid båge på sandrevlarna i havet utanför åmynningen. Löpare som inte kan eller vill simma tillåts avvika från banan och springa uppströms till närmaste bro, vilket ger 7-9 km extra distans per vattenpassage.    

  

Manuell tidtagning i kombination med GPS-spårning tillämpas. Samtliga lopp springs kontinuerligt, dvs tid tas från start till mål - det görs inga gemensamma omstarter eller liknande vid etappmålen, men det är såklart tillåtet att stanna vid etappmålet och invänta starten av det enskilda etapploppet om man så önskar. GPS-enheten ska bäras under hela loppet. 


Soppa eller liknande serveras vid etappmålen. Övrig påfyllning som önskas för dig som springer 100 km eller längre skickar du i din(a) dropbag(s). Detsamma gäller vid målgång. Drop bag/målpåse ska vara av rimlig storlek, maximalt mått 56x45x25 cm men gärna mindre. 


Reptider (gäller samtliga lopp):
Gottskär, 75 km, Fredag kl 14:00

Ölmanäs, 125 km, Lördag kl 02:00

Kärradal, 175 km, Lördag kl 14:00

Olofsbo, 220 km,  Lördag kl 24:00

Tylösand, 270 km, Söndag kl 12:00

Båstad, 322 km, Söndag kl 24:00

Arrangören


HUB arrangeras av
Benen på Ryggen adventures och
Svalhögens IFNyhetsflöde


Håll koll på senaste nytt via Facebook

http://facebook.com/hubtrail

Kontakt


Tveka inte att maila oss om du har några frågor. 

Email: info@hubtrail.se

 

Copyright @ All Rights Reserved